1. Dlaczego Akademia kosztuje tyle, ile kosztuje? Na co wydawane jest czesne?
Akademia jest organizacją religijną, ale nie jest finansowana przez Kościół. Także żadna inna organizacja czy przedsiębiorstwo nas nie sponsoruje. Z tego względu musimy sami zebrać środki finansowe na prowadzenie działalności.
Zamieszczamy w załączniku (patrz tabelka na końcu maila) rozliczenie finansowe podsumowujące V edycję Akademii. Obrazuje ono, na co i w jakim stosunku procentowym wydawane jest czesne.
Opłata za Akademię jest pobierana w całości z góry, ponieważ organizacja tak dużego przedsięwzięcia wiąże się z potrzebą wcześniejszej rezerwacji sali, opłacenia prelegentów itp.

2. Dlaczego został określony limit wiekowy? Czy robimy jakieś wyjątki?
Przedział wiekowy został określony tak, aby umożliwić poznawanie się osób w podobnym wieku, a co za tym idzie – o podobnych zapatrywaniach na życie i potrzebach.
Osoby młodsze, które zgłaszają się do nas, prosimy o cierpliwość i zapraszamy do nas po ukończeniu 25 roku życia. Nie zapraszamy osób młodszych także z tego względu, iż istnieje wiele organizacji / duszpasterstw, w których mogą się one jeszcze udzielać. Życie pokazuje jednak, iż wiele osób powyżej 25 roku życia często nie ma się już gdzie “podziać” lub też nie potrafią się w pełni odnaleźć w grupach, do których przynależą.
Jeśli chodzi o osoby powyżej 49 roku życia, to doświadczenie pokazuje, iż takie osoby (które przyjęliśmy na wyjątkowych zasadach) nie odnajdują się wśród młodszych osób i rezygnują z Akademii po jednym / dwóch spotkaniach. Wyjątek stanowią osoby, które uczestniczyły w Akademii mając 49 lat, ale już ten wiek przekroczyły. Takie osoby mogą dalej uczestniczyć w Akademii.

3. Czy jeśli nie będzie się mogło uczestniczyć w jakimś spotkaniu stacjonarnie, to trzeba zgłaszać wcześniej nieobecność?
Nie trzeba zgłaszać nieobecności na wykładzie. Obecność jest dobrowolna.

4. Co mieści się pod pojęciem “uczestnictwo online”
Osoby, które wybiorą opcję online, będą otrzymywać od nas mailem linki do transmisji wykładu. Jest to rozwiązanie dla tych osób, które nie mogą uczestniczyć w spotkaniach stacjonarnie. Wszystkie pozostałe wydarzenia (spotkania integracyjne, modlitewne itd.), które będą miały miejsce w ramach Akademii, są otwarte dla wszystkich bez względu na tryb uczestnictwa.

5. Czy transmisję online trzeba oglądać na żywo czy można ją odtworzyć później?
Na następny dzień po wykładzie do uczestników będzie wysłany link do wykładu.

AKADEMIA MIŁOŚCI DLA SINGLI – 5 EDYCJA

honorarium dla prelegentów i zwroty kosztów ich podróży 16%
refundacja kosztów dla osób organizujących Akademię * 13%
kawiarenka (Akademia, Wspólnota Singli, spotkania organizacyjne) 10%
dziesięcina (przeznaczona na misje i Przymierze Miłosierdzia) 10%
promocja: plakaty, ulotki, banery, Facebook 9%
wynajem auli, portier, sprzątaczki 8%
szkolenia osób odpowiedzialnych 3%
internet do transmisji on-line 1%
inne wydatki 7%
kapitał potrzebny na zorganizowanie następnej edycji Akademii 23%
Razem 100%

* zapraszamy do organizacji wraz z nami Akademii Miłości dla Singli!