Grudzień to dla Wielkopolan miesiąc wspominania wybuchu powstania
wielkopolskiego. Wyruszymy wirtualnie szlakiem genezy i początków
zwycięskiego zrywu Wielkopolan. Prześledzimy najważniejsze miejsca,
główne postacie i kluczowe wydarzenia. Spojrzymy na wydarzenia sprzed
ponad 100 lat pod kątem ciekawostek.
Po spotkaniu przewidziana jest wirtualna kawiarenka.

Udział bezpłatny

Zapisy poprzez formularz